U bent hier : Praktisch > Kinderopvang
Laatst aangepast op 13-10-2016
© Basisschool Sint-Antonius - Versie 5.0

WAT IS EEN INITIATIEF VOOR BUITENSCHOOLSE OPVANG (IBO)?

Het initiatief voor buitenschoolse kinderopvang biedt een oplossing aan ouders die problemen ervaren met de opvang voor en na school en op vakantiedagen van hun kinderen tussen 2,5 en 12 jaar.
Dit IBO is een initiatief van het stadsbestuur en staat onder de eindverantwoordelijkheid van schepen voor Jeugdwelzijn.  Op 1 april 2002 opende het IBO een vestiging in de St.-Jozefwijk (Meibloempaviljoen) en in het Koninklijk Atheneum (Bukinop).

Op 4 november 2002 kwam er een vestiging bij in Balgerhoeke (Kinderpoort).  Het zijn voornamelijk kinderen die naar de St.-Antonius school gaan die gebruik maken van de opvang in de Kinderpoort.
De vestigingen in het Koninklijk Atheneum en de St.-Jozefwijk zijn alleen op schooldagen en snipperdagen open. 
Op vakantiedagen komen alle kinderen naar de locatie in de blokhutten (Sportlaan 25) of de Kinderpoort (Balgerhoeke 47). 
OPENINGSUREN

Tijdens het schooljaar is er vooropvang vanaf 6u45 tot de start van de school en naopvang tot 18u45. 
Op schoolvrije dagen en snipperdagen kunnen de kinderen van 6u45 tot 18u45 terecht in de opvang (Blokhutten of Kinderpoort).

Het IBO is twee periodes per jaar gesloten.  Gedurende de zomer vakantie is het IBO 2 weken gesloten en één week tussen kerst en nieuwjaar. Bij de collectieve sluiting is er geen enkele locatie open.
De vakantieperiodes van de buitenschoolse opvang worden bij het begin van het jaar aan de ouders bekend gemaakt.

MIDDAGMAAL EN VIERUURTJE
De kinderen krijgen in de opvang een vieruurtje, bestaande uit een drankje en een stuk fruit, een yoghurt, een boterham of een koek. Er zijn geen warme maaltijden verkrijgbaar. 
Op woensdagnamiddag, schoolvrije dagen en vakantiedagen zorgen de kinderen zelf voor een lunchpakket. 
Alleen de drank van het vieruurtje is in de ouderbijdrage inbegrepen, bijkomende drankjes op andere momenten van de dag worden bij de facturatie verrekend.
VERPLAATSING VAN DE KINDEREN NAAR DE SCHOOL
De kleuters die voorschools in de opvang zijn, worden met de bus naar de school gebracht, de kinderen van de lagere school gaan te voet, onder begeleiding, naar school.
Wanneer de school uit is komt de bus de kleinste kinderen halen, terwijl de oudsten te voet naar de opvang gaan. 
Kinderen die per fiets komen worden onder begeleiding per fiets naar school of opvang gebracht.
BEGELEIDING
Per 14 kinderen is er één begeleider voorzien.  Het team van begeleiding zorgt voor de opvang van de kinderen.  Voor de kinderen worden er activiteiten uitgewerkt, of de kinderen kunnen opteren voor een vrij spel. 
De begeleiding staat ook in voor de begeleiding van de kinderen van en naar de school.
INSCHRIJVINGEN
De kinderen dienen ingeschreven te zijn vóór het eerste bezoek aan de opvang.  U kunt in de locaties of bij de coördinator een inschrijvingsformulieren krijgen.
Ouders dienen vooraf het huishoudelijk reglement te tekenen voor akkoord, een inschrijvingsfiche en een persoonlijke fiche in te vullen.
TOEZICHT EN ERKENNING

Het initiatief voor buitenschoolse opvang is erkend door Kind en Gezin.  Indien er zich problemen of klachten voordoen kunnen ouders contact opnemen met de ombudsdienst van Kind en Gezin.  Om erkend te worden als IBO dient het IBO te voldoen aan een aantal kwaliteitsvereisten.  De inhoud van de kwaliteitsvereisten kan steeds worden opgevraagd bij de coördinator.  Het IBO beschikt tevens over een kwaliteitshandboek.  Dit handboek ligt ter inzage van de ouders.

Indien u meer informatie wenst over het gebruik van de buitenschoolse kinderopvang kan u contact opnemen met de coördinator buitenschoolse kinderopvang 09/377 77 07 of een bezoek brengen aan de locatie "de Kinderpoort" – Balgerhoeke 47 – 9900 Eeklo (tijdens de openingsuren) of je kunt op de website van de stedelijke jeugddienst doorklikken naar buitenschoolse kinderopvang.