U bent hier : Inspraak > Ouderraad
Laatst aangepast op 31-08-2014
© Basisschool Sint-Antonius - Versie 5.0

Deze groep mensen is het klankbord van de ouders.

Ze hebben 5 kerntaken:

* Informeren van alle ouders (via het organiseren van infoavonden, publiceren in schoolkrantje, website,…)

* Organiseren van ontmoetingsactiviteiten zodat de ouders elkaar en de school leren kennen (via feesten,recepties,…)

* Ondersteunen van de schoolwerking door middel van hand- en spandiensten (o.a. carnaval, schoolfeest)en financiële ondersteuning

* Meedenken over thema’s die ouders aanbelangen (verkeersveiligheid, schoolkosten, …)

* Inspraak van ouders in het lokale schoolbeleid door twee leden uit de ouderraad af te vaardigen om de schoolraad te adviseren. De ouderraad heeft een algemeen informatierecht over alle aangelegenheden waar de schoolraad bevoegd voor is. Via de website van de school kunt u de verslagen van de ouderraad steeds raadplegen of doorklikken naar hun eigen webruimte. De rechtstreekse link is: www.orsa.be.

Wie zich ook dienstbaar wil maken en graag wil meewerken binnen onze oudervereniging, geeft een seintje aan de directeur of aan de voorzitter van de ouderraad, Kurt Houwenhuyse – kurt@orsa.be