U bent hier : Info > Dienstverlening
Laatst aangepast op 27-11-2019
© Basisschool Sint-Antonius - Versie 5.0

Hoe en wanneer kan je jouw CLB contacteren ? 

Elke school werkt samen met een CLB. Voor onze school is dit:

Vrij CLB Meetjesland
Visstraat 14 – 9900 Eeklo
09 376 70 50
info@vclbmeetjesland.be
www.vclbmeetjesland.be

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) heeft als opdracht om leerlingen te begeleiden in hun functioneren op school en in de maatschappij. Die begeleiding van leerlingen situeert zich op vier domeinen:  

Je kan bij het CLB terecht voor vragen over:

  • Leren en studeren: bv. problemen met aandacht of werkhouding, hardnekkige leerproblemen,… 
  • Onderwijsloopbaan: bv. studiekeuze, info over het onderwijslandschap,… 
  • Gezondheid: bv. het toedienen van vaccinaties, vragen over relaties en seksualiteit,… 
  • Welbevinden: bv. omgaan met verlies, faalangst, depressieve gevoelens, moeilijk gedrag, vragen over zelfbeeld,… 

Een CLB-medewerker zal de hulpvraag beluisteren en analyseren om daarna samen met jullie na te gaan welke stappen gezet kunnen worden. Dit kan een gesprek zijn, een onderzoek, het afnemen van een vragenlijst, enz. 

Onze school wordt begeleid door Vrij CLB Meetjesland. Samen met het CLB heeft de school afspraken en aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vastgelegd. Jij en je ouders kunnen ook rechtstreeks contact opnemen met het CLB om hulp te vragen. Het CLB werkt gratis en discreet.  

Open?
  • Elke werkdag van 8u30 tot 12u en van 13u tot 16u30 (op maandag tot 17u). 
  • Afspraken buiten de openingsuren kunnen enkel na afspraak. Buiten de openingsuren kan je een boodschap inspreken op het antwoordapparaat. 
  • De CLB-contactpersoon is regelmatig aanwezig op de school. Meer info over de aanwezigheid van het CLB kan je navragen bij de school.  
Gesloten?
  • Op zaterdagen en zondagen 
  • Op wettelijke en decretale feestdagen (te raadplegen op https://www.feestdagen-belgie.be/ ) 
  • Van 15 juli tot en met 15 augustus 
  • Tijdens de kerstvakantie en paasvakantie: beperkte openingsdagen worden in overleg met andere CLB’s bepaald (te raadplegen op http://www.vclbmeetjesland.be en via affichage aan gebouw)

Op www.clbchat.be kan je een anoniem chatgesprek hebben met een CLB-medewerker: bij CLBch@t kan je met elke vraag terecht en wordt er verder met jou bekeken hoe je best geholpen wordt.

Voor vragen over een studierichting kan je ook al eens kijken op www.onderwijskiezer.be .

REVALIDATIECENTRUM "KLIMOP"

Via CLB, taakleraar of klastitularis kan uw kind geadviseerd worden om contact op te nemen met "Klimop", voor het volgen van lessen logopedie, ergotherapie,...
Deze dienst is te bereiken in de Melkerij 25 te Eeklo of op het telefoonnummer : 09/376 83 11 (fax : 09/376 83 29).

Leerlingen die deze lessen tijdens of na de klasuren volgen, dienen wel voor eigen vervoer te zorgen.

BEGELEIDING ONTWIKKELINGS- EN LEERBEDREIGDE KINDEREN

De zorg voor de zwaksten in onze schoolgemeenschap ligt ons nauw aan het hart.
Daartoe beschikken we in onze school over een zorgcoördinator, juf Anneleen De Maeyer.

Naast het individueel begeleiden van kinderen met een tijdelijke leer- of ontwikkelingsachterstand volgen zij, samen met directie en CLB-medewerker, alle zorgkinderen mee op, helpt zij de klastitularissen bij het opstellen en uitvoeren van adequate handelingsplannen. Bovendien helpt zij mee in de klas bij het werken met gedifferentieerde leerlingengroepen. Zij wonen steeds de leerlingenbesprekingen van alle zorgkinderen bij en actualiseren de leerlingendossiers.
Bij de kleuters is juf Veronique de zorgjuf.

NIVEAULEZEN

In het tweede, derde en vierde leerjaar, wordt vanaf oktober aan niveaulezen gedaan, in het eerste leerjaar begint men daarmee na de krokusvakantie.
Dit wil zeggen dat de kinderen van deze leerjaren in verschillende leesgroepen worden verdeeld. De kinderen in elke leesgroep hebben ongeveer hetzelfde leesniveau.  De groepjes zijn klein (4 à 6 kinderen).  Per groep is er een verantwoordelijke.

De minst goede lezertjes worden begeleid door de klastitularis en de taakleraar, de betere door vrijwilligers (leesmoeders en -vaders). Per week wordt een half uur aan niveaulezen gedaan. De leesintensiteit van deze groepen is zeer hoog en bevordert het technisch lezen in hoge mate.

OVERGANG DERDE KLEUTERKLAS - EERSTE LEERJAAR

In de tweede helft van het schooljaar worden aan de leerlingen van de derde kleuterklas enkele beperkte schoolrijpheidstesten voorgelegd.

De resultaten hiervan kunnen een eerste aanwijzing geven of en in hoeverre uw kind klaar is om de eerste klas aan te vatten.

Indien deze resultaten overduidelijk aantonen dat er ernstige tekorten voorkomen in het rijpingsproces van een kleuter zullen de ouders uitgenodigd worden tot een persoonlijk gesprek met de CLB-verantwoordelijke, de klastitularis en de directeur. Dit gesprek kan aanleiding geven tot meer specifieke en diepgaander onderzoeken.