U bent hier : Info > Info
Laatst aangepast op 27-11-2019
© Basisschool Sint-Antonius - Versie 5.0

DE GEOGRAFISCHE LIGGING VAN DE SCHOOL

De school is gelegen aan de rand van de stad Eeklo, in de wijk Balgerhoeke, parochie Sint-Antonius, daar waar het Schipdonkkanaal
de scheiding vormt tussen de stad Eeklo en de gemeente Adegem (Maldegem).

In het noorden wordt de wijk begrensd door de expresweg Antwerpen-Knokke.
De school is daardoor vrij gemakkelijk bereikbaar. 
De toegangswegen zijn via het kerkplein (via de kerkwegel) en de Pastoor Bontestraat. De toegang via de Pastoor Bontestraat wordt enkel
gebruikt door fietsers en voetgangers uit de Pastoor Bontestraat, Maroyendam, Vrouwestraat en Krekelmuit.


Aan de toegang via het kerkplein (waar ruime parkeergelegenheid is) staat ook een beveiligde fietsenstalling.

Zetel :     Basisschool Sint-Antonius
               Pastoor Bontestraat 2
               9900 Eeklo
               Tel : (09)377 32 30
               E-mail : directie.sintantonius@coltd.be of secretariaat.sintantonius@coltd.be


               Website : www.sintantonius.be

OMSCHRIJVING VAN DE SCHOOL

De Basisschool Sint-Antonius is een zelfstandige vrije gesubsidieerde gemengde basisschool.
De school ontstond door de fusie van de vroegere jongensschool (sinds 1892) en de vroegere meisjesschool (sinds 1912) die plaatsvond in 1979.
De school organiseert onderwijs voor jongens en meisjes van 2,5 tot 12 jaar.

In de kleuterschool evolueerden we van een leeftijdsgebonden groepenindeling  naar een nieuwe structuur.  Wat begon als een experiment en gedurende vijf schooljaren werd uitgeprobeerd en geëvalueerd, kreeg vanaf schooljaar 2005-2006 een definitief karakter.  Voortaan werken we binnen de kleuterschool met twee groepen: jongste kleuters (met twee instroomklassen) en oudste kleuters (met drie gedifferentieerde leerlingengroepen van vier- en vijfjarige kleuters).  Directie en kleuterteam geloven sterk in de positieve ervarings- en vormingskansen die deze schoolstructuur biedt aan onze kleuters.  Kinderen leren aan en met elkaar, zowel in denkontwikkeling als in sociaal-emotionele vaardigheden.  Bovendien biedt deze organisatievorm optimale mogelijkheden om sterk wisselende leerlingenaantallen op te vangen en aan de kinderen zelf een vast, geborgen en sterk gestructureerd ontwikkelingsmilieu aan te bieden. 

De lagere school werkt met een leeftijdsgebonden jaarklassensysteem.  Waar mogelijk, wordt er binnen de klas gedifferentieerd gewerkt.  Regelmatig wordt de jaarklaswerking doorbroken om zo in meer homogene groepen te kunnen werken of juist om heterogene groepen te maken.  Meerdere keren per jaar worden er klasoverschrijdende activiteiten georganiseerd (crea-namiddagen, sportnamiddagen, werken met leesniveaus, tandemlezen, zorgverbreding,...)

ONZE SCHOOL BINNEN DE SCHOLENGEMEENSCHAP KaBoE

De vorming van scholengemeenschappen in het basisonderwijs kreeg na twee proefjaren een meer definitief karakter.
Alle vrije katholieke basisscholen van Eeklo (behorend tot twee schoolbesturen: VZW College-Onze-Lieve-Vrouw-ten-Doorn en VZW Basisschool Sint-Antonius) vormen vanaf 1 september 2005 tot en met 31 augustus 2011
de scholengemeenschap KaBoE (Katholiek Basisonderwijs Eeklo).
Elke scholengemeenschap moet bestaan uit zowel kleuter- als lager onderwijs én moet minimaal 900 leerlingen tellen. Onderstaande tabel geeft een overzicht van alle betrokken scholen van KaBoE:

Instellings-
nummer

Naam en adres van de school

Aantal leerlingen (*)

110064

GVBassischool ‘Meidoorn A’ Zuidmoerstraat 125, 9900 Eeklo

212

115915

GVBasisschool ‘Meidoorn B’ Zuidmoerstraat  125, 9900 Eeklo

347

024836

GVBasisschool ‘Wegel A’ B. Pussemierstraat 120, 9900 Eeklo

258

115923

GVBasisschool ‘Wegel B’ B. Pussemierstraat  155, 9900 Eeklo

313

024802

GVBasisschool ‘St.-Jozef’ Abdijstraat 33,
9900 Eeklo

333

024811

GVBasisschool ‘ St.-Antonius’, P. Bontestraat 2, 9900 Eeklo

290

 

TOTAAL VAN HET AANTAL LEERLINGEN

1.753

De samenwerking tussen deze 6 basisscholen biedt op termijn de meeste perspectieven. Er wordt samengewerkt op het vlak van administratie en personeelsbeleid, maar tevens krijgt de reeds bestaande samenwerking op pedagogisch gebied een ruimere context die ook voor de kinderen en leerkrachten een meerwaarde betekent. Dhr. Christiaan De Schepper is coördinerend directeur van KaBoE.

INRICHTING VAN DE GEBOUWEN
Vóór het jaar 1994 bestond de school uit twee vestigingsplaatsen : de administratieve vestigingsplaats was gelegen in de vroegere jongensschool, nl.: Balgerhoeke 47. Daar vonden de vierde, vijfde en zesde klas lager onderwijs hun onderkomen. De kleuterklassen en het eerste, tweede en derde leerjaar waren gevestigd in de Pastoor Bontestraat 2.
Onder impuls van de leerkrachten en inspectie besloot het schoolbestuur in het jaar 1990 over te gaan tot het bouwen van een nieuwe school op de vestigingsplaats Pastoor Bontestraat 2.
Dit bleef er over na de afbraakwerken: een steenwoestijn...
Met de paasvakantie van het schooljaar ‘92-’93 werden de klassen ondergebracht in noodlokalen en begon men met de afbraak van de oude schoolgebouwen en de wederopbouw van een modern, compact schoolgebouw waarin alle klassen van de kleuterschool en de lagere school een onderdak vonden. De nieuwe gebouwen werden, onder ruime belangstelling, ingehuldigd op zondag 5 september 1994.
En zo ziet ons nieuwe schoolgebouw er uit sinds 1994

Het nieuwe schoolcomplex beschikt over 4 ruime kleuterklassen met berging en apart sanitair blok, een klaslokaal voor de eerste klas met berging, directielokaal, kopieerruimte, gymzaal, secretariaat en apart sanitair voor jongens en meisjes op de benedenverdieping.

De bovenverdieping omvat 6 klaslokalen voor de lagere school, een taakklas en sanitair blok.

De ruimte in het schoolcomplex is ontoereikend voor de goede werking van de school. Daarom huurt het schoolbestuur ook nog vier lokaaltjes in het aanpalende parochiaal centrum voor opvang, ontdubbelingsklas, zomerklas, knutsel- en tv-lokaal en een eetzaaltje.

Wegens een steeds groeiend leerlingenaantal kampt onze school met een chronisch plaatsgebrek.  Het lokaal voor het eerste leerjaar op de benedenverdieping werd algauw ingepalmd door de kleuterschool.

Tijdens de zomervakantie van 1998 werd de polyvalente zaal omgebouwd tot twee klaslokalen voor het eerste leerjaar en in januari 1999 werd een bouwdossier ingediend bij DIGO teneinde een nieuwe polyvalente zaal te kunnen optrekken.

In februari 2003 werd het parochiaal centrum in erfpacht gegeven aan de school. Hierdoor werd het mogelijk om dit gebouw aan te passen aan de hedendaagse normen voor veiligheid en hygiëne. In september 2005 werd een aanvraag tot verkorte procedure ingediend bij Digo.

Het bouwproject voor de nieuwe polyvalente zaal met bijlokalen werd tevens geactualiseerd in september 2005.